سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس باقری – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات پژوهشکده فناوری اطلاعاتدانشگاه

چکیده:

در یک مقیاس بزرگ پژوهشهای دانشگاهی موجود برنقش فناوری ا طلاعات در عملیات های زمان بحرانی مانند آنچه که درواکنش اضطراری موثر اتفاق می افتد کمتر توجه می کنند در حال حاضر مطالعات تجربی اندکی در رابطه با واکنش اضطرای موثر وجود دارد و نیاز به انجام چنین پژوهشهایی احساس می شود تا به وسیله آنها ویژگیهای عمومی مشخص شود و طراحی پشتیبانی های فناوری اطلاعات شکل گیرد واکنش اضطراری یک روش کار مبتنی بر زمان بحرانی است در جایی که امور مبهم به تناوب و شدت پایین به سرعت جای خود را به امور مبهم دیگری با تناوب و شدت بالا می دهند بنابراین واکنش اضطراری طراحی فناوری اطلاعات درعملیاتهای مبتنی بر زمان بحرانی است هدف از این نوشتار فهم واکنش اضطراری است و اینکه چگونه فناوری اطلاعات برای آن طراحی شده و زمان بحرانی را بهبود می بخشد.