سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شاهین افسری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا پورابراهیم – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تسلیح خاک با استفاده از ترکیب آن با الیاف پیوسته و غیرمنقطع که تکسول نامیده می شود روشی جدید در افزایش ظرفیت باربری خاک می باشد دراین تحقیق سعی شده است تا تاثیر قرارگیری منظم الیاف پیوسته بررفتار تنش – نفوذ ماسه لای دار در ازمایش CBR بررسی و نتایج آن با ماسه مسلح شده با الیاف پیوسته نامنظم توزیع تصادفی و همچنین الیاف کوتاه مقایسه گردد برپایه نتایج بدست امده در صورت قرارگیری الیاف عمود برترکهای قابل پیش بینی تحت اثر بارگذاری می توان به مقدار قابل توجهی در مصرف الیاف صرفه جویی نمود.