سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شوکت زهری – دانشجوی کارشناسی ارشد جوشکاری، گروه مواد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگ
زهره صادقیان – استادیار، گروه مواد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
بهنام لطفی – استادیار، گروه مواد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

روکش نانوکامپوزیتیNi-TiCبصورت درجا برروی قطعات متالورژی پودر آهنی با استفاده از فرایند سینتر پلاسمایی جرقه ای پودر فعال ایجاد شد. مخلوط پودرهای عناصر نیکل، تیتانیم و کربن با دو رویکرد متفاوت آلیاژسازی مکانیکیشد. در رویکرد اول مخلوط پودر نیکل، تیتانیم و کربن با استفاده از آسیاب گلوله ای سیاره ای آلیاژسازی مکانیکی شد. روش دوم با آلیاژسازی مکانیکی دو مرحله ای انجام شد. نیکل بصورت جداگانه با کربن و تیتانیم آسیاب کاری شد وسپس پودرهای حاصل مخلوط شده و تحت آسیاب کاری مجدد قرار گرفتند. پودر نهایی برروی قطعات آهنی متالورژی پودر قرار گرفته و با استفاده از فرایند سینتر پلاسمایی جرقه ای سینتر شد. به منظور شناسایی فازهای موجود از پراش پرتوایکسXRD)استفاده شد. مرفولوژی و ریزساختار سطح مقطع ذرات پودر و روکش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد و پودر و روکش تحت آزمایش ریزسختی سنجی قرار گرفت. یافته های آزمایشی نشان داد که فرایند سینتر پلاسمایی جرقه ای می تواند با موفقیت برای روکش دهی قطعات ارزان قیمت متالورژی پودر استفاده شود با استفاده از پودر فعال تولید شده با آلیاژسازی مکانیکی، حین روکش دهی پوشش نانوکامپوزیتی حاوی ذراتTiC با اندازه متوسط به صورت درجا قابل دستیابی است. با استفاده از فرایند سینتر پلاسمایی جرقه ای علاوه بر حفظ ساختار نانوکریستالی می توان روکشی با ضخامت کاملاً کنترل شده بر روی قطعات متالورژی پودر با تشکیل فصل مشترک مناسب ایجاد نمود.