سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرجان سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز
فریدون رادمنش –
هادی معاضد –
حیدر زارعی –

چکیده:

فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از گسترده‌ترین ابزارهای تصمیم‌گیری چند معیاره است. در فرایند مکان‌یابی (تعیین مکان بهینه) با استفاده از روش (AHP) که در نرم افزارExpert Choice عملی می‌شود، بعد از تعیین سطوح سلسله مراتبی شامل هدف، معیارها، زیر معیارها و گزینه‌ها (مکان‌های مورد نظر)، مقایسه زوجی بین مجموعه‌ها برای وزن دهی انجام می‌شود. در عین وزن‌دهی به مجموعه‌ها تجزیه و تحلیل سازگاری قضاوت‌ها صورت می‌گیرد که باید کمتر از ۰٫۱ باشد. پس از وزن‌دهی تمامی معیارها و زیر معیارها و گزینه‌ها، مقایسه کلی گزینه‌ها نسبت به هدف انجام و نتیجه مقایسه به صورت نموداری ظاهر می‌شود. برای انجام این پژوهش شهر شیراز در مرکز استان فارس در نظر گرفته شد. در این شهر سرانه تولید زباله خانگی و شهری به ۷۴۸ گرم (نفر/ روز) می‌رسد. محل کنونی دفع زباله‌های این شهر، برمشور واقع در جنوب شرقی این شهر است که از سال ۱۳۷۵ مورد استفاده بوده است. مطالعه کنونی با هدف مکان یابی زیست محیطی محل دفن زباله های شهری با استفاده از روش (AHP) و تکنیک‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی و بهره‌گیری از نرم افزار Expert Choice انجام گرفته است. معیارها و زیر معیارهایی از قبیل زمین شناسی- خاکشناسی، زیست محیطی، هیدرواقلیم، کاربری اراضی و وضعیت اقتصادی مورد ملاحظه قرار گرفتند. از بین ۴ مکان مجاز در منطقه مورد مطالعه مکان شماره ۱ به عنوان بهترین مکان دفن انتخاب شد و سایر گزینه‌ها با توجه به وزن مورد نظر در اولویت های بعدی قرار گرفتند.