سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا جامعی – استادیار دانشگاه کردستان،سنندج،ایران
احسان حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
مینا بختیاری چهل چشمه – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

سیستم های برنامه ریزی منابع سرمایه ای ERP بسته های نرم افزاری ازقبل طراحی شده ای هستند که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات درون سازمانی و تسهیل یکپارچگی اطلاعات به منظور برنامه ریزی بهتر و پاسخگویی سریعتر به نیازهای مشتریان طراحی شده اند انتخاب سیستم ERP یک انتخاب بسیار حساس و با اهمیت می باشد زیرابرتمامی ساختار یک سازمان می تواند تاثیر گذار باشد پیاده سازی سیستم های ERP یکی از مشکلترین پروژه های سرمایه گذاری می باشد زیرا پیچیدگی هزینه بالا و ریسکهای انطباق بالایی دارند مطالعه حاضر روش توانایی انتخاب سیستم ERP مناسب برای صنعت نساجی می باشد درابتدا چشم اندازها و استراتژ ی های سازمان را با استفاده از ارزیابی متوازن BSC مورد بررسی قرارگرفت و سپس مطابق دیدگاه ها استراتژی ها و شاخصهای کلیدی KPIS بسته های ERP که مطابق نیازهای سازمان نبودند حذف گردیدند بعد ازتعیین معیارها نسبت به اهمیت بایکدیگر مورد مقایسه قرارگرفتند که این کار از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP صورت گرفته است.