سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه باباش پوراصل – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مراغه

چکیده:

عقیده براین است که تهیه کمپوست به اندازه خود کشاورزی قدمت دارد اولیننوشته شناخته شده درمورد کمپوست سازی درکتیبه های رسی مربوط به زمان امپراتورAkkadian یعنی ۲۷۰۰ سال قبل ازمیلاد یافت شده است با این حال رایجترین اصطلاحات استفاده شده برای شرح فرایند و فراورده اخیرا معرفی شده است واژه Compost برای اولین بار درسال ۱۵۸۷ و فعل To compost درسال ۱۷۵۷ درزبان انگلیسی بوجود آمد مرجعهای قدیمی که فرایند و فراورده را شرح داده اند از کلمه هایی مانند dungکود و manure کود بدون اینکه اشاره ای به فراوری کهنه کردن و تثبیت داشته باشند استفاده کردهاند خوانندگان نوین می بایستی به تغییر مفهوم اصطلاحات مختلف استفاده شده برای شرح تجزیه کنترل شده مواد آلی درجهتی که محصول سالم بدست آید توجه زیادی مبذول دارند و از آن بطورمفیدی برای بهبود باردهی محصول استفاده کنند درحالیکه درکمپوست سازی و استفاده ازکمپوست درتولید گاه عملیاتی است کههزاران سال مورد استفاده قرارگرفته و بویژه عملیات دوسال اخیر قابل ملاحظه است فایده های گزارش شده استفاده ازکمپوست درتولید محصول که درتاریخ به ثبت شده نسبت به نتایج مطالعات عملی کنترل شده اغلب جنبه داستان وار دارد درسالهای اولیه قرن بیستم نتایج مطالعات کنترل شده برروی کمپوست سازی و استفاده کمپوست درافزایش باردهی محصول برای اولین بار انتشاریافت.