سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی شاهنده نوک آبادی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن خاکباز – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

مسالهچیدمان تسهیلات یکی ازمسائل مهم مهندسی صنایع است که هدف آن تعیین بهترین ترتیب و شکل تسهیلات می باشد این مقاله با استفاده ازفرایند تلحیل سلسله مراتبی ahp معیارهای کمی و کیفی موثربرچیدمان تسهیلات را به صورت همزمان درنظرمیگیرد برای این منظور اهمیت همسایگی هرجفت تسهیلات باتوجه به معیارهای موثر مشخص میشود سپس با استفاده ازیک الگوریتم ابتکاری مبتنی برنظریه گراف چیدمان تسهیلات مشخص میشود مهمترین مزیت این روش آنست که معیارهای کمی و کیفی را درنظر گرفته و چیدمان تسهیلات برپایه یک الگوریتم سازنده تعیین می شود.