سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حلیمه پیری – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل-پژوهشکده تالاب بین المللی هامون

چکیده:

در حال حاضر محدودیتهای منابع آبی در ایران لزوم استفاده مجدد از پساب و بازچرخانی آبهای تصفیه شده را به عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به منابع جدید آبی نمایانتر کرده است .ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوزه های آبریز کشور ، ارتقاء بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی آب دراستحصال ، نگهداری و مصرف آن ، تدوین برنامه های جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سدسازی ، آبخیزداری ، آبخوان داری ، شبکه های آبیاری ، تجهیز و تسطیح زمینها ، حفظ کیفیت آبها ، مقابله با خشکسالیها ، پیشگیری از سیلابها ، بازچرخانی و استفاده از آبهای غیر متعارف ، ارتقاء دانش مردم در این زمینه از جمله راهبردهای درازمدت مدیریت ملی منابع آب کشور در رابطه با استفاده دوباره از آبهای برگشتی و پسابها میباشد . همچنین از آنجا که فاضلاب به عنوان یک منبع غنی از آب وکود میباشد، به سادگی نمیتوان این امتیازات را نادیده گرفت. اما در عین حال برای استفاده از آن باید جنبه های بهداشتی استفاده از آن مدنظر قرار گیرد.هم اینک نگرش و برنامه ریزی در کلیه سطوح مدیریتی آب کشور ، در راستای افزایش آبهای حاصل از بازچرخانی است .تا انشاء الله با اولویت بندی مصرف آب و استفاده مجدد از آنها این امر تحقق یابد.