سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر قائدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون
محسن خالقی – شرکت برق منطقه ای زنجان
ابوذر غفاری – دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا آلسعدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده:

پایش بهنگام ۱ تجهیزات سیستم قدرت به ویژه عایق آنها،به منظور جلوگیری از خروجیهای ناگهانی اهمیت زیادی دارد چرا که عمده خرابیهای ایجاد شده در این تجهیزات به دلیل خراب شدن عایق آنها بروز کرده است. به منظوربررسی وضعیت عایقی این تجهیزات سیگنالهای تخلیه جزئی ۲ استفاده میشوند که با کاهش استقامت عایق، دامنه این سیگنالها بیشتر شده و میتوان با آشکارسازی آن هادر هر لحظه از زمان وضعیت عایقی را پایش نمود. درپایش بهنگام عایقی تجهیزات سیستم قدرت، نویزهای مختلف با سیگنال های تخلیه جزئی تداخل نموده و آشکارسازی آنها را با مشکل مواجه می سازند و لذاجداسازی این نویزها اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل در این مقاله یک روش جدید بر اساس فاصله باتاچاریا ۳ به منظور جداسازی نویز از سیگنال تخلیه جزئی پیشنهاد شده است. به منظور بررسی این روش، به سیگنال های تخلیه جزئی ایجاد شده در ترانسفورماتو ر، نویزهای با دامنه زیاد اضافه شده است. سپس توسط این روش جداسازی نویز صورت گرفته و سیگنال تخلیه جزئی اولیه بازسازی میگردد. نتایج بدست آمده نشان می دهد این روش به طور موفقیت آمیزی نویزهای مختلف را از سیگنال تخلیه جزئی حذف و سیگنال اصلی تخلیه را بازسازی نموده است.