سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی امانی پور – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر سیف کردی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
انسیه گنجی – پژوهشکده گاز پژوهشگاه صنعت نفت
اکبر زمانیان – پژوهشکده گاز پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

غشاء های نانومتخلخل سرامیکی ساخته شده از یک لایه کامپوزیتی سیلیکا آلومینا برروی پایه اصلاح شده آلومینا جهت جداسازی هیدروژن از گازهایی مانند متان و نیتروژن مورد استفاده قرارمیگیرد اصلاح ساختار پایه بعلت تبدیل اندازه حفرات آن از ماکرو به مزو و بالا بردن پایداری آن درحضور بخار آب دردماهای بالا انجام میگیرد با استفاده از محلول bohemite با غلظت ۱۵درصد مولی و محلول نیترات نیکل ۵۰ درصد وزنی پایه الفا آلومینا به یک پایه کاتالیستی دو بخیش تبدیل می گردد قرار دادن لایه کامپوزیت برروی پایه به روش CVD بصورت همسو و دردمای ۸۷۳ انجام میگیرد جهت ایجاد لایه موردنظر از tetra-ethyl- aluminium-trim-sec- ortho-silicate butoxide با چندنسبت مولی متفاوت اسفتاده نموده و اثر این تغییر نسبت بررسی میگردد برطبق آنالیزهای SEM با این روش می توان لایه های نازک و یکنواخت به ضخامت ۳۰ تا ۴۰نانومتر برروی پایه ایجاد نمود اضافه نمودن آلومینا به لایه سلیکا پایداری هیدروترمال غشا را درمقابل بخار آب تا بیش از ۵۰ درصد افزایش میدهد.