سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وهب میرباقری – کارشناس ارشد موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
مهران برادران نصیری – عضو هیئت علمی همان موسسه
هانیه اسدی راشد – کارشناس ارشد سازمان میادین میوه و تره بار و فراورده های کشاورزی شهردار
علی اکبر آبکار – دکتری سنجش از دور

چکیده:

یکی از روشها برای کسب اطلاعات بهنگام در سطوح وسیع، استفاده از اطلاعات منتج از ماهواره های سنجش از دور می باشد.از آنجائیکه بررسی پوشش گیاهی بویژه شناسایی جوامع و نوع تراکم گیاهان در اکوسیستمهای مختلف می تواند بیانگر توان محیط و روند حاکم بر آن باشد، بررسی ترکیب و انتشار جوامع گیاهی و تهیه نقشه پوشش گیاهی، بعنوان ابزاری برای سایر مطالعات علمی در زمینه برنامه ریزی های لازم جهت بهره برداری، حفاظت و احیا اکوسیستمهای مناطق مختلف می تواند منبع مناسب و قابل اعتمادی را ارائه دهد . پراکنش کلاسهای پوشش گیاهی در محدوده های خاصی امکان پذیر است زیرا هر نوع پوشش گیاهی احتیاجات محیطی و اقلیمی ویژهای دارد و همچنین هر نوع پوشش گیاهی دارای خصوصیات فنولوژیک و فیزیولژیک خاص خود است. تنوع اقلیمی ایران باعث ایجاد تنوع زیاد در پوشش گیاهی مناطق مختلف شده و کار تفسیر تصاویر ماهواره ای را با مشکل مواجه می نماید. به همین علت بایستی برای افزایش دقت نقشه های تولیدی از عوامل محیطی محدود کننده برای کوچک کردن منطقه مورد نظر استفاده نمود . مطالعه حاضر در سال ۱۳۸۷ در وزارت جهاد کشاورزی و با هدف تولید نقشه متوسط مقیاس با دقت بالا شکل گرفت و در آن از تصاویر ماهواره IRS مربوط به استان چهارمحال و بختیاری استفاده و در نهایت با وارد نمودن عوامل اکولوژیک به روند تولید، نقشه پوشش گی اهی با دقت ۸۶٫۸ درصد ارائه گردید