سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا شکری – استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی، مشاور مطالعات محیط
امیررضا غیاثوندطالبی – کارشناس مهندسی عمران، مدیر پروژه موج شکن های چند منظوره، شرکت راهسا
سیدرضا حسینی – دانشجوی دکتری مهندسی سازه های دریایی، دانشگاه تهران، مدیر مهندسی پر
شبنم فیروزمکان – کارشناس ارشد مهندسی عمران، محیط زیست، کارشناس مطالعات محیط زیست

چکیده:

این مقاله طرحهای پیشنهادی آزمایشها و نمونهبرداریهای پروژههای ارزیابی اثرات زیست محیطیEIA) مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب هر یک را مطرح و به تشریح طرح نمونهبرداری نامتقارنAsymmetrical Beyond BACI Designمیپردازد. به عنوان نمونه عملی استفاده از این طرح، طرح نمونهبرداری به کار گرفته شده در ارزیابی تغییرات مکانی فلزات سنگین در رسوبات دریایی در پروژه ارزیابیاثرات زیست محیطی ۱۴ موج شکن در سواحل استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان تشریح میشود. نتایج نشان میدهد که غلظت فلزات سنگین شامل کادمیوم، نیکل، سرب، وانادیم و روی در رسوبات دریایی منطقه مورد نظر برای احداث ۱۴ موج شکن در دامنه ارایه شده برای رسوبات دریایی و مقادیر ارایه شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس میباشد. از میان این فلزات تنها میزان فلز نیکل بیش از دامنه مجاز ارایه شده برای رسوبات دریایی میباشد که نمایانگر آلوده بودن رسوبات به آلایندههای نفتی است زیرا فلز نیکل از شاخصهای این دسته از آلودگیها میباشد. موج شکنها بر اساس میزان فلزات سنگین در رسوبات دریایی به ۳ گروه تقسیم میشوند. این گروهبندی نشان میدهد که موج شکن گواتر در شرقیترین نقطه ساحل استان سیستان و بلوچستان علیرغم فاصله بسیار زیاد با سایر موج شکنهای هم گروه خود که در استان هرمزگان قرار دارند بدلیل دارا بودن سیستم خور و مصب از بار آلودگی بالاتری برخوردار بوده به همین دلیل از شباهت بالایی با این موج شکنها برخوردار شده و با آنها تشکیل یک گروه را داده است. ریزدانه بودن رسوبات مصب و خورها موجب افزایش جذب سطحی رسوبات و در نتیجه چسبندگی بیشتر فلزات سنگین به رسوبات و انباشت این فلزات میگردد