سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی راغب – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،گروه عمران،همدان،ایر

چکیده:

دیوار های برشی فولادی یک سیستم باربر جانبی کارآمد در بهسازی لرزه ای سازه ها بوده و به منظورافزایش مقاومت جانبی و افزایش سختی در سا زه در برابر نیرو های جانبی علی الخصوصزلزله به کار می رود . اینسیستم مقاوم جانبی قابل کاربرد در سازه های فولادی همچنین در سازه های بتنی می باشد. وظایف اصلی دیوار های برشی فولادی همانند سایر سیستم های مقاوم جانبی، تامین مقاومت در برابر نیروهای برشی ایجاد شده در طبقات در اثر زلزله و مقاومت در براب ر لنگر واژگونی حاصل از نیروهای زلزله خواهد بود. آیین نامه طراحی سازه های فولادی کاناداFEMA 1 و ۴۵۰ CSA ضوابطی را جهت طراحی لرزه ای این دیوارها ارائه نمود ه اند . در سال ۲۰۰۵ میلادی ضوابط طراحی دیوار های برشی فولادی ویژه به آیین نامه طراحی لرزه ای سازه های فولادیAISCAISC 341-2005) نیز اضافه گردید. در این مقاله برآنیم ضمن معرفی ضوابط آیین نامه ۳۴۱ AISC در طراحی د یوارهای برشی فولادی، یک قاب ده طبقه با این سیستم مقاوم جانبی توسط این ضوابط بررسی، و کفایت مقاومت برشی ورق جان بر اساس نسبت.Va Vn بررسی گردد