سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام خالقی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زینت بسکابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

با اوج گیری های زیست محیطی درچند دهه اخیر بنیان منابع زیستی جهان در معرض خطر ات جدی قرار داده است در این اوضاع اعتماد دولت هادرراستای نیل به توسعه پایدار به فراخور توان دانش و فناوری خود درجهت مهار کردن خسارت وارده به منابع طبیعی و کاستن از هم الودگی های به محیط زیست اقدام کرده اند کاهش حجم مواد از لحاظ اقتصادی مفید است کاه گندم ماده خامی است که در تولید کاغذ مورد استفاده قرار میگیرد.