سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام افشارحمیدی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به تامین پروتئین حیوانی و از طرفی کمبود منابع خوراک دام منجر به بوجود آمدن رقابت بین انسان و دام جهت استفاده از منابع کشاورزی گردیده است. لذا استفاده از فرآورده های جانبی صنایعتبدیلی محصولات کشاورزی که فعلا جایگاهی در مصارف انسانی ندارند، به عنوان خوراک دام و تولید فرآورده های دامی راهکار مناسبی جهت افزایش بهره وری محصولات کشاورزی و نیز حذف عوامل آلوده کننده محیط زیستمیباشد. به منظور بررسی امکان استفاده از فرآورده های جانبی صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی به عنوان خوراک دام و تولید فرآورده های دامی به جهت تولید سالانه ۱۵۰۰۰ تن تفاله تر در ۲۰ کارخانه فعال فرآوری این محصول در استان آذربایجان غربی. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در ۵ تیمار و ۳ تکرار اجرا شدکه تیمارهای آزمایشی شامل ۱: تفاله انگور سفید ۲: تفاله انگور قرمز ۳: مخلوط تفاله انگور سفید و قرمز به نسبت ۴ ۵۰:۵۰ : مخلوط ۰ درصد اوره ۵: مخلوط تفاله انگور سفید و قرمز به نسبت ۵۰:۵۰ با ۳ / تفاله انگور سفید و قرمز به نسبت ۵۰:۵۰ با ۵درصد اوره بودند، تیمارها در داخل بشکه های پلاستیکی ۲۵۰ کیلوگرمی سیلو گردید. بررسی خصوصیات ظاهری و تعیین ترکیبات شیمیایی هر ماهه به مدت ۴ ماه انجام گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد از تفاله انگور واریته سفید بهعلت دارا بودن رطوبت کافی و ترکیبات محلول میتوان سیلوی مناسبی جهت استفاده در تغذیه دام تهیه نمود ولی در سیلوی تفاله انگور واریته قرمز به دلیل بالا بودن ماده خشک و الیاف ساختمانی و پایین بودن کربوهیدرات محلول تخمیر مناسبی صورت نگرفته که منجر به کاهش کیفیت سیلو گردید. تهیه سیلو از مخلوط دو تفاله منجر به بهبودکیفیت فرایند تخمیر گردید ولی این اثر معنی دار نبود. افزودن اوره جهت افزایش میزان پروتئین خام سیلو به دلیل کمبود بخش مواد مغذی محلول منجر به افزایش معنی دار در میزان ازت آمونیاکی سیلوهای مخلوط گردید