سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام افشارحمیدی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

با توجه به کمبود منابع خوراک دام و وجود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن ضایعات کشاورزی در استان آذربایجانغربی، میتوان با مطالعه و بررسی روشهای عمل آوری، استفاده سودمند از آنها در تغذیه دام بعمل آوردهو در جهت تامین نیاز غذایی دامها گامی موثرتر برداشت . این تحقیق جهت بررسی امکان سیلوکردن بقایای کدوآجیلی و تعیین بهترین فرمول سیلو انجام پذیرفت . سیلوی بقایای کدوآجیلی با فرمولهای مختلف تهیه گردید و پس از گذشت دوماه سیلوهای حاصله مورد ارزیابی قرار گرفتند