سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحامد عنایتی – دانشجویان کارشناسی ارشد فراورده های چندسازه چوبی
موسی کریم پور –
معروف ابراهیم آذر –
کاوه محمدی –

چکیده:

با قرار دادن روزافزون فشارها برصنعت جنگل برای استفاده بیشتر از آن نیازهای اقتصادی و زیست محیطی جامعه به سرعت درحال تغییر است در عمل این بدان معناست که افزایش تبدیل و استفاده کارآمد از منابع غیرمخرب چوب برای تولید فیبر بیشتر با توجه به کاهش اساسی منابع جنگلی با استفاده از فرایندهای سازگار با محیط زیست و فناوریها اهمیت استفاده از الیاف غیرچوبی لیگنوسلولزی برای محصولات صنعتی را دوچندان کرده است درایران معمولا برای ساخت تخته فیبر تخته خرده چوب و دیگر فراورده های لایه ای بیشتر از منابع جنگلی استفاده می شود اما با تصویب طرح های صیانت از جنگل درایران و همچنین عدم دسترسی به حجم زیادی از باقیمانده های چوب برای صنعت مواد چندسازه استفاده از پسماند کشاورزی کاه گندم درتولید کامپوزیت های مبتنی بر کاه گندم و توسعه آن برای فائق آمدن برمشکلات صنعت کامپوزیت درایران می تواند مورد بررسی قرار گیرد