سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا نجف زاده – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور
حمید احمدی پور – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کمپلکس آبدشت یکی از کمپلکس های فوق بازی نسبتا بزرگ در جنوب شرق ایران )منطقه اسفندقه( است. کمپلکس اولترامافیک آبدشت اساسا از دونیت، هارزبورژیت، لرزولیت، کرومیتیت و مقادیر اندکی ورلیت تشکیل یافته است. مطالعات تفصیلی میکروپروب در خصوص کروم اسپینل های موجود در پریدوتیت ها مقادیر بسیار بالای و ( Mg# ،)۸۶-۶۹( Cr#56-26مقادیر بسیار پایینTiO2متوسط ۰/۰۷درصد وزنی( را نشان می دهد. مقدارFe3+در کروم اسپینل های موجود در پریدوتیتهای کمپلکس آبدشت بسیار پایین ۰/۰۸>درصد وزنی( بوده که منعکس کننده تبلور تحت شرایط فوگاسیته پایین اکسیژن استبه علاوه، کروم اسپینل های موجود در کرومیتیت ها نیز مقادیر بسیار بالایMg# ،)۳۹-۳۳( Cr# 65-63و مقادیر بسیار پایینTiO2متوسط ۰/۱۷درصد وزنی( را دارا می باشند.