سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا نوری هندی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی
اشرف ترکیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
رضا جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدا

چکیده:

درجنوب غرب شهرستان قروه استان کردستان با گستره ای به مختصات جغرافیایی از ۴۷درجه ۳۳ دقیقه شرقی و ۳۵درجه و ۲۳ دقیقه تا ۳۵درجه و ۸۹ دقیقه عرض شمالی رخنمون های بزرگی از سنگهای نفوذی متعلق به پهنه سنندج سیرجان که عمدتا شامل گرانودیوریت گرانیت گرانیت پورفیری ودیوریت می باشد وجود دارد مطالعه دقیق پتروگرافی این سنگها نشان داد که درشت بلور غالب آنها پلاژیوکلاز به اشکال بافتی مختلف ظاهر شده و به همین دلیل می تواند در تعیین قسمتی از تاریخ تبلوری سنگهای مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد انواع اشکال بافتی که عمدتا نشانه عدم تعادل درشت بلور با زمینه فعلی سنگ است مانند منطقه بندی نوسانی بافتهای غربالی و حاشیه خورده شده در پلاژیوکلازها همراه با پلاژیوکلازهای بدون بافت غربالی دیده می شود.