سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید پروار – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا
کیومرث مظاهری – دانشیار مهندسیمکانیک دانشگاه تربیت مدرس
یاسر محمودی – دانشجوی دکتری مکانیک

چکیده:

شبیه سازی عددی تراک گازی ازجمله مسائل پیچیده درزمینه شبیه سازی عددی می باشد با توجه به وجود نقطه صوتی نقطه CJ درانتهای ناحیه واکنش تراک و ایزوله شدن ناحیه واکنش و شوک پیشرو از اغتشاشات جریان دوردست دراکثر شبیه سازی های عددی میدان محاسباتی با استفاده از شرایط مرزی مصنوعی در دوردست برش داده میشود استفاده از این نوع شرایط مرزی موجب بوجود آمدن یک سری امواج مجازی و درنتیجه ورود خطا درمحاسبات می شود بنابراین برای کاهش دادن این اثرات منفی میدان محاسباتی به اندازه کافی بزرگ فرض می شود هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات طول و عرض میدان درشبیه سازی عددی این پدیده و همچنین بررسی نقش انرژی فعالسازی برطول میدان محاسباتی می باشد برای کاهش اثرات منفی برش میدان از شرط مرزی غیرانعکاسی دردوردست استفاده می شود درکارحاضر از روش مشخصه هاCharacteristics Method برای اعمال شرط مرزی غیرانعکاسی استفاده شد با استفاده از مفاهیم اشاهر شده یک طول محدود به طول میدان محاسباتی تعریف می شود.