سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین قلی زاده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
صونا رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

شدت زلزله براوردشده از اهمیت بسزایی در طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله و ارزیابی سازه های موجود برخوردار است روشهای متفاوتی برای برآورد احتمالی خطر زلزله ارائهگردیده است که اغلب نگرش شبه متعین به فرایند تصادفی زلزله داشته و بندرتعدم قطعیت های موجود در پارامترهای ورودی مدل لرزه ای را منظور می دارند دراین مقاله استفاده از شبیه سازی مونت کارلو به عنوان یکی از روشهای تحلیل احتمالاتی زلزله که باانتخاب تصادفی داده ها عدم قطعیت ها در پارامترهای ورودی را به روش مناسبی منظور می کند بررسی شده و با بیان مزایا و معایب این روش با سایر روشهای متداول تحلیل خطر زلزله مقایسه شده است.