سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبری مطلق – فوق لیسانس عمران- راه و ترابری، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
سعید امین زاده – فوق لیسانس برق- قدرت، دانشگاه شهید چمران اهواز
شهرام نجف زاده – فوق لیسانس عمران – مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

این طرح بر اساس ساخت یک مدل شبکه عصبی- فازی جهت کنترل بر عدم دقت و قطعیت پارامترهای مختلف سرعت گیر جاده میباشد. سرعتگیرها سازههایی هستند که بر روی جاده ساخته شده و مثل یک مانع عمل نموده و وسایل نقلیه از روی آن عبور مینمایند. از روش شبکه عصبی- فازی جهت بررسی سرعت وسایل نقلیه با استاندارد قابل قبولی استفاده میشود. استفاده از شبکه عصبی- فازی جهت بهینه کردن مدلهای تجاری قبلاً ارائه شده است. نیاز به روشی قابل فهم و قابلاعتماد که راهنمای تصمیم گیرندگان باشد، انگیزه این کار شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که کاربرد مدل در عمل امکان پذیر است. این مقاله به خاطرآنکه رویکرد نوینی در تعیین کمیتهای طراحی سرعتگیر جاده جهت حصول نتایج ارزشمند و قابل اعتماد ارائه میدهد، میتواند کمک شایانی در این زمینه به مهندسان عمران بکند