سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد یزدان پور – کارشناسی ارشد عمرا ن آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
هوشنگ حسونی زاده – استادیار دانشگاه آزادشوشتر
محمد محمودیان شوشتری – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

آب آشامیدنی شامل میکرو ارگانیزم هایی است که میتوانند به طور بالقوه خطر مهمی برای بهداشت همگانی باشد. ضدعفونی سازی برای نابودسازی میکروارگانیزم هایی که برای سلامت انسان خطرناک هستند بکار می رود. به منظور جلوگیری از رشد مجدد باکتریها، مطلوب است که مواد ضدعفونی کننده در سیستم توزیع آب باقی بماند. رایج ترین ماده ضدعفونی کننده کلر می باشد. اگر نرخ دوز کلر خیلی پایین باشد، ممکن است میزان باقیمانده کلر در انتهای سیستم توزیع نامناسب باشد که منجر به رشد باکتریها میگردد. از طرف دیگر اضافه کردن بیش از اندازه کلر به آب، ممکن است موجب نارضایتی مشتریان در مورد مزه و بوی آب و همچنین خوردگی شبکه لوله و تشکیل محصولات فرعی سرطان زا گردد. بنابراین به منظور تعیین میزان بهینه مقدار کلر لازم است بتوانیم زوال کلر را در شبکه پیش بینی نمائیم.در این مقاله، با دو تکنیک داده ها را مورد بررسی قرار می دهیم یعنی با مدل های رگرسیون خطی و با شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه جهت پیش بینی غلظت کلر در دو محل کلیدی سیستم توزیع آب شهرک نفت ، که در کنار شهر اهواز واقع گردیده است، مورد استفاده قرارگرفته اند. نتایج حاصله نشان می دهد که هر دو تکنیک در پیش بینی غلظت کلر در سیستم توزیع موفق هستند. تنها از داده های که به صورت منظم جمع آوری شده بودند، برای توسعه مدل استفاده شد و هیچ مدل هیدرولیکی از سیستم وجود نداشت. روی هم رفته عملکرد پرسپترون چند لایه کمی بهتر از مدل رگرسیون است که در واقع این موضوع، وجود برخی غیر خطی بودن ها در فرآیند فیزیکی اساسی حاکم بر زوال کلر را پیشنهاد می کند