سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مینو توانایی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسین امیرشاهی –

چکیده:

بدلیل عدم کارایی نظریه کیوبلکا مانک درپیشگویی موادرنگزای فلورسنت که بدلیل مشکلاتی مانند وقوع پدیده خود خاموش شوندگی و عدم کاهش انعکاس کلی درمقابل افزایش غلظت ماده رنگزا می باشد امکان استفاده از شبکه های عصبی درهمانندی مخلوط الیاف از قبل رنگ شده با مواد رنگزای فلورسنت بررسی گردیده است نتایج حاصله نشان دهنده پیشگوییمناسب و مطلوب با استفاده از این تکنیک می باشد آموزش شبکه با استفاده از محرکه های سه گانه و همچنین فاکتور تشعشعات کلی با استفاده ازروش گسترش خطا به قبل صورت گرفته است سرعت همگرایی شبکه های طرح شده با استفاده از روش نرمالایز کردن خروجیها بهبود داده شده است.