سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا طهماسبی راد – دانشگاه آزاد زنجان
علیرضا خان تیموری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مباحث اساسی و چالش برانگیز در شبکه های حسگر مصرف انرژی در گره های شبکه است بیشتر انرژی درگره ها جهت انتقال داده ها در شبکه مصرف می گردد با سازماندهی گره ها در قالب خوشه ها انرژی مصرف شده برای انتقال داده ها درشبکه های حسگر کاهش می یابد انتخاب راس خوشه ها در شبکه های حسگر عامل مهمی برای تشکیل خوشه ها و مصرف انرژی گر ها در شبکه است دراین مقاله برای انتخاب راس خوشه ها از روش بیزی استفاده می گردد انتخاب گره ها با استفاده از روش پیشنهادی موجب کاهش اتلاف انرژی گره ها درا نتقال داده ها درن تیجه افزایش طول عمر شبکه می گردد.