سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد موحدنیا – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب
محمد علی لطف الهی یقین – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

طراحی و ساخت سازه های دریایی در ایران قدمت چندانی نداشته و در سالهای اخیر تلاشهای فراوانی برای تقویت و بهبود آن صورت گرفته است. از میان این سازه ها سکوی دریایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طوریکه طراحی و ساخت آن مستلزم وجود نیروهای ناشی از جریان آب و بارهای نوسانی حاصل از امواج به صورت تصادفی می باشد. علی رغم وجود پارامترهای اولیه برای محاسبه نیروهای فوق الذکر به صورت تئوریک، علاوه بر دشواری خاص خود، مستلزم صرف زمان زیادی می باشد. لذا در این مقاله سعی شده است با بکارگیری نرم افزار Ansys یک سکوی دریایی از نوع جاکتی شبیه سازی و تحت اثر نیروهای ناشی از جزیان آب و امواج نوسانی دریا به صورت دینامیکی غیر خطی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. همچنین در این مقاله سعی شده است نتایج حاصل از نرم افزار Ansys با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مورد بررسی و پیش بینی قرار گیرد. با مشاهده نمودارهای ترسیم شده به صورت وابسته به زمان Time History میتوان میزان دقت شبکه مصنوعی را در پیش بینی نتایج خروجی از نرم افزار Ansys تعیین و مورد مقایسه و بررسی قرار داد.