سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خسرو نظام خیاوی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر
وحید قلمی –

چکیده:

یکی از مسائلی که در هیدرولوژی بسیار مهم می باشد پیش بینی سیل در رودخانه می باشد وقتی در یک حوضه آبریز بارانی می بارد دبی رودخانه جاری در آن حوضه افزایش می یابد که این افزایش بعضا به سیل تبدیلمی شود لذا امروزه بحث بارش – رواناب دریک حوضه آبریز اهمیت بسیارزیادی پیدا کرده است زیرا آگاهی از میزان بارش در بالادست یک حوضه آبریز و مقدار رواناب ناشی از آن در بحث سیل مطالعات پایه رودخانه و همچنین سازه هایی که در پایین دست رودخانه احداث خواهد شد تاثیر گذار خواهد بود یکیاز کارهای مهم دراین بحث مدل سازی بارش رواناب می باشد با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات هیدرولیکی حوضه های مورد مطالعه اغلب این مدل سازی ها بصورت هیدرولوژیکی یا گرده ای و با استفاده از آمار سالهای قبل صورت میگیرد. با توجه به طبیعت غیرخطی پدیده های هیدرولوژیکی کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی دراین علم کاملا قابل توجیه است دراینقماله مدل بارش رواناب حوضه آبریز قره سو واقع در استان اردبیل با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی یعنی شبکه هیا پرسپرتورن چندلایه ارایه شده است و با مدل رگرسیونی مقایسه شده است با استفاده ازمعیارهای کنترل معمول در علم هیدرولوژی این نتیجه به دست م یآید که مدل سازی با شبکه عصبی مصنوعی نسبت به روش رگرسیونی نتیجه بهتری برآورد می کند.