سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد زارع – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری دانشگاه تهر
محمد رضا جوادی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد نور
مهدی وفاخواه – استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شهر مرکز فرصت و محیطی برای ارائه توانائیهای بالقوه انسانی است. تمرکز روزافزون افراد در نواحی شهری و رشد آن مشکلاتی را با میزان افزایش جمعیت شهری به وجود می آورد. یکی از این مشکلات، رشد صعودی تولید زباله و وجود مکانهایی براب دفع آن در امتداد رشد شهر نشینی و افزایش جمعیت شهرها می باشد. از موارد مهم در مدیریت دفن زباله انتخاب محل دفن مناسب آن می باشد. در این تحقیق به بررسی مناسبترین مکان برای دفع زباله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، تحلیل سلسله مراتبی و GIS در شهرستان نور پرداخته شد. به همین منظور از ۱۰ لایه اطلاعاتی زمین شناسی، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده،فاصله از گسل، حریم خطوط انتقال نیرو، حریم کشاورزی، حریم از مراکز جمعیتی، حریم سد و آبندان و میزان شیب تهیه شد. لایه های مربوطه پس از وزن دهی توسط روش AHP وارد نرم افزار Statistica قرار گرفت و وزن نهایی حاصل از الگوریتم MLP وارد GIS گردید. از تلفیق تمامی لایه ها مناسب ترین محل دفع زباله تهیه شد. نتایج نشان داد منطقه مورد نظر در جنوب شهرستان نور واقع شده و دارای حداقل اثرات مخرب محیطی در مقایسه با منطقه فعلی می باشد.