سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی رازانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی احمدی – دانشیار عضو هیئ تعلمی گروه معدن دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مهمترین پارامتر مورد انتظار در تحلیل پایداری شیب بدست آوردن فاکتور ایمنی است دراین تحقیق از روش شبکه عصبی به منظور پیش بینی مقادیر فاکتور ایمنی برای شیب های خا کی همگن استفاده شدهاست اهمیت تاثیر این روش زمانی آشکار می شود که مقایسه گزینه های مختلف یک طرح به منظور برآورد اقتصادی و انجام آن مورد نیاز باشد بانک اطلاعاتی استفاده شده از ۱۹۵ آنالیز پایداری شیب به وسیله برنامه تعادل حدی Slide5 حاصل شده است درنهایت مقایسه نتایج حاصل از روش شبکه عصبی و بانک اطلاعاتی استفاده شده کارایی مناسب مدل نهایی حاصل از روش شبکه عصبی را در پیش بینی ضریب اطمینان نشان داد.