سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
شهاب الدین یثربی – دانشیار ژئوتکنیک دانشگاه تربیت مدرس
محمد امامی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک

چکیده:

امروزه روشهای متفاوتی در اجرای گودبرداری های عمیق و نیمه عمیق مرسوم می باشد که یکی ازمناسبترین روشهای گودبرداری استفاده از سیستم میخکوبی است دراین تحقیق سعی بر ایجاد شبکه عصبی Artificial neural networks ANNs است که با استفاده از مشخصات اولیه ترانشه های قائم خاکی در آبرفت تهران و مقدار تراکم نیل در سطح دیواره ضریب اطمینان پایداری دیواره محاسبه گردد. از جمله مزایای ایجاد چنین شبکه ای صرفه جویی در زمان طراحی و محاسبه ضریب اطمینان دیواره و مستقل بودن این ضریب اطمینان از برخی فرضیات ساده کننده و مدل رفتاری خاک می باشد.