سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی زارعی چالشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
هادی سیدنور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
عباس سالمی تجرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در این پژوهش مدل سازی و بهینه سازی راکتورهای دهیدروژناسیون اتیل بنزن در واحد استایرن مونومر صنعتی ارائه شده است. چون ۰ هزینهی کل انرژی) را برای تولید مونومر استایرن مصرف می کنند، حداقل / این راکتورها مقادیر زیاد بخار آب فشار بالای پر هزینه (در حدود ۳۳ سازی هزینه های عملیاتی در بالا بردن سود آوری بسیار موثر خواهد بود. هرچند توسعهی مدل ریاضی واقعی به جهت نبود اندازه گیری های مربوط به داخل راکتور صنعتی و همچنین نتایج آزمایشگاهی در خصوص وضعیت فعالیت کاتالیست آسان نمی باشد. برای غلبه بر این مشکل مدل جایگزینی با استفاده از مدل هیبرید که در آن مدل ریاضی با شبکه عصبی تلفیق شده پیشنهاد می شود. مکانیزم واکنش اصلی در مدل ریاضی توضیح داده شده و اثرات افت فعالیت کاتالیست در شبکه عصبی بر اساس اطلاعات عملیاتی واقعی مدل می شود. با این مدل تحلیل دقیق تر و بهینه سازی واحد صنعتی انجام می شود