سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پرستو کفیل – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات امن
محمود فتحی – استادیار
فرشته اشعری – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات امن، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

شبکههای بین خودروییVANET)مبنای سیستمهای نقلیه هوشمند ITS)هستند که به کنترل ترافیک و جلوگیری از تصادف و کاربردهای دیگر اختصاص یافتهاند. آمار روزانه تصادفات در جادهها و صرف زمان زیاد در ترافیک خیابانها،مهندسان شرکتهای خودروسازی و مخابراتی را بر آن داشت تا به ساخت و طراحی خودروهایی بپردازند که بتوانند با سیستم نقلیه هوشمند حرکت کنند. خودروها در حین حرکت، اطلاعات ترافیکی و امنیتی را با تجهیزات کنار جادهای و خودروهای دیگر مبادله مینمایند تا سفری آرام و مطمئن و در سریعترین زمان ممکن و با بهترین امکانات تفریح و سرگرمی داشته باشند. نگاهی به آمار تصادفات و میزان خسارات مربوطه در ایران ضرورت سرمایه گذاری و انجام تحقیقات درزمینهپیشگیری از تصادف را مشخص می سازد. در این گزارش سعی در تعریف عملکرد این شبکهها و کاربردهای جلوگیری از تصادف و برخی تکنولوژیهای قابل استفاده در خودروها به منظور پیشگیری از تصادف خواهیم داشت