سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی مدح خوان – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید نوروزی – دانشجوی کارشناس . ی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بتن غلتکی بتنی است با اسلامپ صفر که بوسیله غلتک متراکم میشود و در حال حاضر به صورت روزافزون جهت اجرای روسازی جاده های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. تسلیح کردن این بتن توسط آرماتور به علت شرایط خاص اجرایی آن امکان پذیر نمی باشد. به همین علت، محققین درصدد راهی جهت بهبود خصوصیات شکلپذیری و مقاومت خمشی آن بودهاند. یکی از این راههای کاربردی، استفاده از الیاف فولادی بعنوان جزئی از طرح اختلاط است. آنها طی تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتهاند که الیاف فولادی باعث افزایش زیاد شکلپذیری شده اما بر مدول گسیختگی تأثیر چندانی ندارد. از آن جهت که رفتار الیاف فولادی در بتن قابل پیشبینی نیست و بتن را به صورت جزئی تسلیح کرده و هم چنین اجرای این نوع بتن از سختیهای خاص خود برخودار است، درنتیجه دستیابی به روشی کارآمدتر اجتنابناپذیر است. در این تحقیق، روش ابداعی استفاده از شبکههای بافته شده از الیاف شیشه جهت بالا بردن مدول گسیختگی بتن غلتکی روسازی مورد بررسی قرارگرفته شده است. جهت چسباندن شبکههای بافته شده به بتن غلتکی روسازی از بتن ریزدانه استفاده شده که شامل دو بخش بتن ساخته شده با ریزدانه و شبکههای بافته شده الیاف شیشه از جنس مقاوم در محیطهای قلیاییT.R.C می باشد.