سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول ابویسانی – کارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم سبزوار
سید حمید جوادیان – کارشناس ارشد مرکز پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محمد باعقیده – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

استان خراسان شمالی به دلیل دارا بودن شرایط ویژه جغرافیایی مناظر بدیع طبیعی، برخورداری از اقلیم مناسب و منابع آبی فراوان در ردیف یکی از مهمترین مناطق گردشگری کشور می باشد. در این پژوهش با استفاده از شاخص EET، مناطق مختلف استان مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر تعیین بازه های زمانی، محدوده های مکانی مناسب نیز جهت انجام تفریحات و ورزشهای مرتبط با طبیعت بخصوص روزش های آبی تعیین شده و با استفاده از نرم افزار Arc GIS نقشه های پراکندگی مقادیر این شاخص در طول فصل گرم سال در سطح استان تهیه شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بر اساس نتایج شاخص EET در دوره گرم سال بخصوص ماه های ژولای و اوت (تیر و مرداد) شرایط برای استفاده از منابع آبی رودخانه ها و دریاچه ها جهت انجام تفریحات و ورزش های آبی در بیشتر مناطق استان فراهم می باشد. بر این اساس محدوده ایستگاه جاجرم با ۱۲۶ روز بیشترین و کمترین تعداد روزهای مطلوب جهت استفاده از تفرجگاه های آبی را به خود اختصاص داده اند.