سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد شهرکی – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی سردار شهرکی – دانش آموخته اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

خرما یکی از محصولات مهم باغی ایران است که بخشی از صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد و صادرات آن دارای نوسانات بوده است. این پژوهش با هدف بررسی قدرت رقابت صادراتی خرما ایران بررسی گردیده است. اطلاعات مورد نیاز تولید و صادرات طی سال های ۲۰۰۵-۱۹۹۵ از سایت های uncomtrade و FAO و مطالعات اسنادی بدست آمده است. برای تحلیل داده ها از شاخص های RCSA و RCA استفاده شده است. نتایج نشان می دهد به طور متوسط طی دوره مورد بررسی ۸۲ درصد از کل صادرات خرما ایران به ۷ کشور عمده طرف تجاری ایران از جمله امارات متحده عرب، روسیه، تاجیکستان، بحرین، کویت، فرانسه و بلغارستان صورت گرفته است که در بین این کشورها روسیه و امارات متحده عرب بزرگترین بازارهای هدف صادراتی این محصول هستند. همچنین شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RCSA) اندازه گیری شده اندکه نشان می دهد کشور ایران در سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ دارای عدم مزیت نسبی است و تنها در سال ۲۰۰۵ مزیت نسبی دارد. RCA طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ روند صعودی- نزولی داشته است؛ اما از آنجا که مقدار این شاخص بین صفر و یک بوده نشان دهنده عدم وجود مزیت نسبی است. شاخص مزیت نسبی RSCA نیز منفی است که نشان دهنده عدم مزیت نسبی است و نتایج به دست آمده از شاخص مزیت نسبی RCA را تایید می کنند.