سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرعرفان هاشمی – دانشجوی مقطع دکتری
مرتضی الماسی – استادمکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
علیمحمد برقعی – استادمکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
حسین باخدا – استادمکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته

چکیده:

مزیت نسبی یکی از مفاهیم معتبر در اقتصاد کشاورزی است. از مزیت نسبی می توان در تحلیل قدرت رقابتی محصولات مناطق مختلف یک کشور استفاده کرد. این مفهوم ماهیت فیزیکی داشته و قیمت ها نقشی در آن ندارند . از این شاخص می توان در انتخاب کشت برای ارزیابی بعد اقتصادی تولید هر محصول استفاده نمود. بنابراین استان همدان با استفاده از شاخص مزیت نسبی در مورد محصولات عمده ی زراعی ارزیابی شد که نتیجتاً محصولاتسیب زمینی، یونجه، جو آبی و گندم دیم به ترتیب در شاخص جمعی مزیت دارای اولویت در انتخاب هستند