سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعبداله کیانژاد – عضو هیئت علمی و مربی دانشگاه تفرش
برات مجردی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه شهید رجایی

چکیده:

در سالهای اخیر با پیشرفتهای علوم سنجش از دور Remote Sensing و سیستمهای اطلاعات مکانی GIS تهیه نقش کاربری اراضی محدوده تالاب ها در دوره های زمانی مختلف درحداقل زمان و هزینه جهت مدیریت بهینه تالابها فراهم گردیده است تاکنون روشهای طبقه بندی مختلفی از جمله Maximum Likelihood جهت طبقه بندی عوارض برای تهیه نقش کاربری اراضی در اطراف تالابها پیشنهاد شده که نسبتا موفق عمل نموده اند علاوه برروشهای مرسوم انجام بررسی هایی درخصوص منحنی های رفتار طیفی عوارض نیز می تواند به عنوان ابزار قدرتمندی جهت تهیه نقشه کاربری عوارض مورد استفاده قرارگیرد درانی تحقیق چند شاخص پوشش گیاهی خاک و پهنه های آبی از جمله : SAVI,NDVI و BI DVW ، MNDWI،NDWIF HNDWI HOSAVI جهت تفکیک عوارض براساس منحنی های رفتار طیفی عوارض Spectral signature درمحدوده تالابی مورد استفاده قرارگرفت.