سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی ثمره – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

چکیده:

با توجه به اینکه راه اندازی موتورهای القایی در صنعت از اهمیتویژه ای برخوردار است، وبیشترین مصرفانرژی الکتریکی را موتورهای الکتریکی در صنعت به خود اختصاصداده اند،و راه اندازی اینگونه موتورها به صورت مرسوم و متداول امروزی تلفات بالایی دارد، لازم استکه برای راه اندازی اینگونه موتورها از کنترلرها سرعتو راه اندازی نرم(soft start) استفاده شود. دستگاه پاور باس یکتکنولوژی جدید در راه اندازی و کنترل موتورهای الکتریکی به صورت هوشمند است. این دستگاه برای اولین بار در ایران و در سیرجان بر روی یکموتور سنگبری نصبو راه اندازی شد، و نتیجه آنکه، با به کار گیری این دستگاه در صنعتمی توان با بهینه سازی مصرفموتور و کاهشتلفات، گامی اساسی در بهبود عملکرد در بهره برداری از شبکه های توزیع برداشت