سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایمان کاکادزفولی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمد رضا صفاریان – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سالم بعنونی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
امید حبیبی نژاد – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول یک

چکیده:

توربین های گازی یکی از مهمترین ماشین های تولید توان به شمار می آیند با توجه به جایگاه مهم این توربین ها و به کارگیری گسترده آنها در نیروگاه ها همواره تلاش های زیادی در راستای افزایش راندمان سیکل کاری توربین های گازی صورت پذیرفته است. با توجه بهافزایش دمای هوا در ماه های گرم سال چگالی هوا و به دنبال آن قدرت خروجی از توربین های گازی کاهش می یابد. یکی از مهمترین راهکارهای افزایش راندمان توربین های گازی خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور می باشد. از اصلی ترین روش های خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور استفاده از سیستم مه پاشی می باشد. در این مقاله به مدل سازی ترمودینامیکی خنک کاری مه پاشی، با استفاده ازمدل قطره پرداخته شده است. سپس برای محاسبه پارامترهای عملیاتی توربین گاز یک کد کامپیوتری به زبان فرترن تهیه شده و پس از مقایسه نتایج آن با داده های تجربی، نتایج برای نیروگاه گازی شهید مدحج اهواز بدست آورده شده است.