سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ازدری مقدم – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مسعود غفاری جونقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی آب-دانشگاه سیستان و بلوچس

چکیده:

محاسبه دبی رسوبات منتقل شده در یک رودخانه در طراحی و بهره‌برداری از سیستم انتقال آب موروفولوژی ، تغییرات بستر، لای‌روبی کانال و غیره مهم است به این جهت روش‌های متعددی برای محاسبه آن ارائه شده است ولی به علت عدم دستیابی به اطلاعات کامل و دقیق پارامترهای تأثیرگذار در فرایند رسوم و ساختار غیرخطی آن می‌توان مدل جامعی معرفی کرد. با استفاده از منطق فازی می‌توان عدم دقت های موجود در سیستم یک پدیده پیچیده را به صورت جزیی از مدل معرفی کرد و به نتایج بهتری دست یافت. در این تحقیق با استفاده از سیستم استنتاج فازی FIS) ) از نوع ممدانی تحلیل رسوبات در یکی از ایستگاه‌های بالادست رودخانه زاینده‌رود مورد بررسی قرار گرفت. در این مدل نتایج به‌دست‌آمده از منطق فازی با توجه به تغییرات توابع عضویت FIS) آرایش مختلف از داده‌های ورودی و خروجی را با هم مقایسه می‌کنیم. برای فازی سازی در نرم‌افزار MATLAB با استفاده از برنامه FIS از سیستم استنتاج ممدانی و برای غیر فازی سازی از روش مرکز جرم در این مدل استفاده شده است . بررسی نتایج نشان می‌دهد توانایی منطق فازی با توجه به امکان ارتباط خصوصیات فیزیکی سیستم‌ها و پارامترهای مؤثر، نسبت به روش‌های کلاسیک برای تخمین بار معلق رسوب بیشتر است و نتایج دقیق‌تری را به همراه دارد.