سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور رجبی – شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب(زنجان)

چکیده:

سیستم مدیریت ایمنی رویکردی جدید در خصوص ایمنی است زیرا به اشتباه در گذشته به ایمنی صرفاً بادیدگاهی کاملا فنی نگریسته می شد و مدیریت ایمنی نیز تنها به بررسی سوانح و حوادث به وقوع پیوسته محدود می گردید . ایجاد بحران و حوادث غیر مترقبه در نقاط حساس و پراهمیت می تواند خسارات جبران ناپذیر به بخش های مختلف وارد سازد. هدف از ارایه این مقاله پرداختن به مشکلات و معضلات عملیاتی در حین بحران است. یکی از مشکلات اساسی هنگام بروز بحران، عدم هماهنگی بین سازمان های درگیر و بخصوص تعاملات بین بخشی است. در حقیقت نیروهای عمل کننده با دستور العمل های اجرایی یا آشنایی ندارند و یا به دلیل ناکافی بودن و بازدهی کم تمرینات صورت گرفته، فاقد مهارت های لازم جهت انجام وظایف خود می باشند و در نتیجه هنگام وقوع بحران کارآیی لازم را ندارد.در این مقاله سعی شده تا به بررسی مدیریت حین بحران Incident Management System (IMS) یا همان نظام مدیریت حادثه به عنوان الگویی جهت مدیریت اثر بخش ، حادثه به صورت یک سامانه پایدار و قابل کنترل پرداخته شود. نظام مدیریت حادثه یک سامانه استاندارد مدیریت عملیات می باشد که به مسئولین مدیریت حوادث امکان می دهد تا صرف نظر ازپیچیدگی و تعدد حوادث و سوانح، در یک ساختار یکپارچه و هماهنگ منسجم گردندIMS) با ایجاد زبان مشترک بین گروه ها و راهکارهای حرفه ای و سازمان یافته، به نحو موثری عملیات حین حادثه را کنترل کرده و اوضاع را با صرف کمترین هزینه و کمترین تلفات به حالت عادی بر میگرداند.