سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشته کیاست – گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان

چکیده:

مدلی که مدیران از آن در تصمیم گیری ها برنامه ریزی و کنترل استفاده می کنند مدل تحلیل درجه سودمندی است این مدل cost-volume-profit model با تعیین شرایط سازمان میزان سودی را که تحت این شرایط می تواند کسب کند مشخص می کند به همین دلیل کاربرد فراوانی در مدیریت سازمان دارد آنچه که در مقابل سود قرارمی گیرد و میتواند اهمیت بیشتری داشته باشد زیان و مسئله ورشکستگی سازمان است زیان را می توان با استفاده از مدل نقطه سربسر breakeven تعیین نمود. مدیران در سازمان یک هدف اصلی اولیه دارند کسب سود و پیشگیری از زیان از طرفی چون زیان می تواند شرایط بحرانی را ایجاد کند و موجب نابودی سازمان شود اهمیت بیشتری داشته و بصورت دقیق و هیچ ابهامی بررسی شود.