سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحسان وکیلی – مربی، مهندسی سازه های دریایی ، موسسه آموزش عالی اشراق- عضو سازمان نظا
سیدامین وکیلی – مربی، سازه ، موسسه آموزش عالی اشراق- عضو سازمان نظام مهندسی استان خرا
سحرسادات وکیلی – عضو سازمان نظام مهندسی استان خراسان شمالی
مرتضی کاظمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

چکیده:

هدف اصلی این مقاله ارائه راهکاری اجرایی در خصوص ساخت مخازن بتنی ناتراواجهت ذخیره آب شرب با استفاده از سیستم بتن پیش ساخته پیش تنیدگی پس تنیده می باشد .جهت اجرای هرچه بهتر مخازن ناتراوا پیشنهاد می شود دیواره های مخزن را بصورت دوارِ پیش ساختهِ پیش تنیده در کارخانه با توجه به نیروی پیش تنیدگی مورد نیازکه در متن اشاره شده است ساخته و با بکارگیری سیستم پس تنیدگی تمامی پانل ها توسط تاندولهای محیطی به یکدیگرفشرده می شوندکه با استفاده از سیستم پس تنیدگی به همراه پیش تنیدگی ترکهای احتمالی ناشی از بارهای هیدرواستاتیکی و یا خزش و …. در مخازن بتنی از بین برد. سوالات تحقیق: دراین تحقیق، به دنبال راهکار فنی و اجرایی در خصوص ساخت مخازن بتنی ناترا وا جهت ذخیره آب می باشیم روش تحقیق:در این مقاله با بکارگیری از روابط مربوط به بتن پیش تنیده و پس تنیده و اثر همزمان هریک در یک مرحله بارگذاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: در این تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده ، می توان با کارگیری از سیستم توأم بتن پیش ساخته پیش تنیدگی پس تنیده ، ترکهای احتمالی ناشی از بارهای هیدرواستاتیکی و یا خزش و …. در مخازن بتنی و شکم دادگی دیواره مخزن از برد و مخازن بتنی ناتراوا برای ذخیره آب داشته باشیم.