سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید بهبهانی – استادهیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
امین نادری – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

امروزه کشورهای مختلف با مشکلات فزاینده ای درسیستم حمل و نقل مواجهند که از مهمترین آنها می توان به تراکم بالا و ایمنی پایین شبکه اشاره کرد دربسیاری از موارد فناوری ها و استراتژی های بهم پیوسته تحت عنوان سیستمهای حمل و نقل هوشمند می توانند بصورت اساسی به کمک مسئولین و متولیان سیستم حمل و نقل بیابند درسالیان اخیر اتوماسیون صنعت حمل و نقل با استفاده از کامپیوتر دررانندگی موجب افزایش ایمنی و کاهش تراکم بزرگراه ها شده است مزیت این سیستمها کاهش بروزخطاهای انسانی و کنترل خودکار شبکه معابر می باشد سیستم بزرگراه خودکارترکیبی از راه و اتومبیل هوشمند میباشد که با یکدیگر و با سیستم مدیریت مرکزیدرتعامل کامل هستند دراین مقاله ضمن آشنایی با سیستم راه و اتومبیل هوشمند مزایای استفاده از آن ذکر می شود در پایاننقش سیستم درافزایش ایمنی و کاهش تراکم به عنوان دو مشکل بزرگ صنعت حمل و نقل بیان شده است.