سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهداد قاسم زاده – دانشجو،دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش نفت و گاز
حسین نظام آبادی پور – دانشیار،دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش برق

چکیده:

با زهکشی و تهی شدن مخازن نفتی، نیاز به روی آوردن به رویکردی برای افزایش بهره برداری نفت امری ضروری است. از این رو درخواست برای انجام عملیات ازدیاد برداشت بر روی مخازن نفتی دنیا روز به روز در حال افزایش است. اهمیت انتخاب بهترین روش از یک سو و پیشرفت فناوری های رایانه ای از سوی دیگر، امکان استفاده توامان از ضوابط رایج و سیستم های هوشمند را فراهم کرده است. در این مقاله با بهره گیری از سیستم استنتاج فازی، روش یا روش هایی که بیشترین شرایط برای اجرا در میدان هدف را دارا می باشند ارائه می شود. لذا تنها کافی است امکان سنجی عملیاتی و اقتصادی روش های بیان شده بررسی شود. دقت جواب های این برنامه به کمک داده های موجود در کتاب های مرجع بررسی شده است.