سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افسانه علیشاهی – دانشگاه شیراز

چکیده:

پیشرفت های اخیر سیستمهای کامپیوتر ویژن را به عنوان یک روش کارآمد درتعیین کیفیت فراورده های گوشت مطرح کرده است بررسی تحقیقات مختلف صورت گرفته در این زمینه گسترش روشهای پایه و همچنین کاربردهای مختلف این روش را درتعیین کیفیت گوشت نشان میدهد تعیین کیفیت گوشت توسط روش سنتی استفاده ازنیروی انسانی متخصص دارای عیبهای اساسی است که با به کارگیری این تکنولوژی می توان این عیبها را رفع کرد محاسبات نرم و پردازش تصویر از راه کارهای مهم در ت حقیق این سیستم ها می باشد دراین تحقیق سیستمهای کامپیوتر ویژن و پتانسیل کاربردی آن در تعیین کیفیت گوشت در صنایع غذایی مورد بررسی قرارگرفته است از دو منظر می توان به بهبود سیستم های کامپیوتر ویژن درتعیین کیفیت گوشت نگریست بهبود تکنولوژی تصویربرداری و افزایش کارایی الگوریتم های پردازش تصویر