سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمسعود سپهری فر – کارشناس مدیریت بیمه

چکیده:

هدف از ارایه این مقاله آشنایی با ارزیابی ایمنی دریانوردی با استفاده از برخی سیستمهای مدیریتی میب اشد دراین مقاله سعی شده تا توضیحات مختصری در خصوص سیستمهای مدیریت مطرح گردیده و به بررسی ارتباط سیستم مدیریت ایمنی با مدیرتی ریسک پرداخته شدهاست درادامه سیستم مدیریت ایمنی دریانوردی همراه با یک مثال عملیاتی مورد بررسی قرار میگیرد.