سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ابراهیمیان بیدختی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مصطفی عیدیانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بجنورد
حسین ترکمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق
مهدی قامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق

چکیده:

حذف ژنراتور یکی ازروشهای موثر برای افزایش پایداری گذرا در سیستمهای قدرت است دراین روش کنترلی با حذف مقدار مشخصی از تولید واحدهای مطلوب و درزمانی مناسب سعی میش ود انرژی جنبشی کاهش یابد تا بهبودپایداری گذرا حاصل شود دراین مقاله با استفاده از سیستم های هوشمند عصبی و فازی روشی برای پیشگویی منحنی زاویه روتور ارائه نموده ایم با پیش گویی زاویه میت وان لزو م حذف ژنراتور و زمان اعمال فرمان حذف ژنراتور را قبل از ناپایدار شدن سیستم جهت بهبود پایداری گذرا تعیین نمود. دراین مقاله همچنین شاخص جدیدی برمبنای تغییرات انرژی جنبشی برای انتخاب واحد ژنراتوری مناسب جهت حذف ارائه می شود شبیه سازی ها برروی سیستم ۹ باسه با ۳ ژنراتور انجام شده است و نتایج قابل قبولی بدست آمده است.