سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود رحمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
شمسا بصیرت – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
محمد حاجی عزیزی – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

چکیده:

سدهای زیرزمینی یک روش ساده و کاربردی برای جمع اوری و ذخیره سازی آب در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد با احداث سدزیرزمینی و ذخیره آب در آبرفت پشت سد م یتوان از هدررفتن جریانهای آب زیرزمینی در طول فصل سرد سال جلوگیری نمود هدف از این مقاله ارائه روش طراحی و اجرای در سدهای زیرزمینی و مطالعه ی موردی در منطقه ی کلوشیمی دامغان است فرایند اکتشاف سفره های آب زیرزمینی یک برنامه چند مرحله ای است که شامل مطالعه دفتری تهیه نقشه های زمین شناسی بررسی جزئیات کامل سفره مورد مطالعه برداشتهای ژئوفیزیکی همانند مقاومت الکتریکی حفاری مطالعات هیدرولوژیکی مطالعات چاه پیمایی مطالعات دورسنجی و آزمایشهای نفوذ پذیری است دراین تحقیق طراحی آب بند زیرزمینی واقع در جنوب شهرستان دامغان در پایین دست روستای کلوشیمی مورد بررسی قرارگرفته است که از جنس بتن پلاستیک است و با نرم افزار پلاکسیس مدل شده است.