سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل مختاری حسن آباد – دانشگاه علوم و تحقیقات ارومیه
جواد مکاری رحم دل – دانشگاه صنعتی ارومیه
سپیده کیانی – دانشگاه ارومیه

چکیده:

به دلیل دشواری درکارگذاشتن ورقهای پیوستگی درستونهای قوطی شکل این ورقها درچشمه اتصال به ندرت اجرا می گردد برای ارزیابی دقیق رفتار اتصالات بدون ورق پیوستگی دارای سخت کننده بیرونی ازنرم افزار المان محدود ANSYS استفاده شده است ابتدا مدلعددی با ورق پیوستگی با یک مدل آزمایشگاهی مقایسه شده و درستی نتایج بدست آمده تایید گردید سپس ورقهای پیوستگی از مدلهای عددی حذف و سخت کننده ها به آن اضافه می شود دریانم قاله تاثیرات سخت کننده های خارجی مختلفی از قبیل T شکل L شکل و ورقهایتقویت بال تیر در اتصال بدون ورق پیوستگی بررسی می شود سخت کننده های T شکل علاوه برجبران نبود ورق پیوستگی سختی و مقاومت اتصال را نیز بیشتر می کند.